برگزاری جشنواره غذای دانشجویی به مناسبت روز دانشجو