هت تریک آبی ها مقابل سایپا

تیم فوتبال استقلال خوزستان برای سومین بار متوالی موفق به شکست دادن سایپا تهران شد.

سرویس خبری