خلاصه بسکتبال شهرداری گرگان 59-87 شیمیدر

بازی معوقه هفته اول لیگ برتر بسکتبال فصل 96-95