کشف محموله قاچاق در قطار

فرمانده پلیس راه‌آهن کشور از کشف محموله قاچاق پستی به ارزش 2 میلیارد و هشتاد میلیون ریال خبر داد