حمله جنگنده های اسرائیلی به سوریه کمک به تروریست هاست

سرویس خبری