حمله جنگنده های اسرائیلی به سوریه کمک به تروریست هاست

مشاور وزیر امورخارجه گفت: حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه السبوره در جهت روحیه دادن به تروریست‌های تکفیری است.