منصوریان با «شومن بازی» سرمربی استقلال شده!/ وجود داشت می‌ماند و پاسخ حرفش را می‌شنید