زهیوی: دربی خوزستان را از دست دادم/ شاید از استقلال بروم