منصوریان به فردوسی پور هشدار داد

منصوریان: خوشحالم که برنده شدیم/ فردوسی‌پور وارد درگیری نشود