گردنه تته در شهرستان سروآباد مسدود شد

سرویس خبری، گردنه تته در شهرستان سروآباد مسدود شد