دولت جدید یمن، اداره همه امور را برعهده خواهد گرفت

عبدالعزیز بن حبتور در مراسم سالروز استقلال یمن از استعمار انگلیس، گفت دولت جدید اداره امور را در همه زمینه‌ها برعهده خواهد گرفت.

سرویس خبری