ایتالیا: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد

وزیر امور خارجه ایتالیا درباره اوضاع سوریه گفت: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد، براین اساس ما بر یافتن راه حل سیاسی متمرکز هستیم.
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ آذر