خوردن شیر موز، در وعده ی صبحانه، باعث لاغری می شود.