امنیت کدهای دستوری چقدر است؟ / اجرای تراکنش های USSD از ۱۵ آبان ماه

ثبت کارت بانکی برای تراکنش های USSD از ۱۵ آبان ماه اجرایی می شود.

سرویس خبری
  • مرجع: باشگاه خبرنگاران منتشر شده در : 5 ماه قبل