واکنش مسکو به منع حضور ناظران روسی در انتخابات آمریکا

معاون وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی از عدم دعوت از ناظران روسی در انتخابات ریاست جمهوری ۸ نوامبر آمریکا انتقاد کرد.

سرویس خبری