آمریکا و رژیم صهیونیستی در صدد ایجاد «اسرائیل دوم» در منطقه هستند

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت که طرح آمریکا و اسرائیل ایجاد کشور جدیدی مانند اسرائیل در منطقه است، اما این خواب آنها هرگز تعبیر نمی‌شود.