واکنش ایران به ارائه جدیدترین گزارش احمد شهید به مجمع عمومی سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه به ارایه تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل واکنش داد.

سرویس خبری