جهش مصرف گاز خانگی آغاز شد

یک مقام مسئول اعلام کرد: مصرف گاز خانگی و تجاری کشور با ورود موج جدید سرما در هفته جاری روزانه ١٠٠ میلیون متر مکعب افزایش یافت.