حسن زاده: رای انضباطی استقلال خوزستان - پرسپولیس را اعلام می کنیم

رییس کمیته انضباطی فوتبال گفت: حواشی دیدار استقلال خوزستان و پرسپولیس و سایر مسابقات را بررسی می کنیم و رای مورد نظر را به زودی اعلام خواهیم کرد.