ماموریت کارتر در عراق چیست؟

وزیر دفاع آمریکا بعد از دیدار و گفت وگو با رئیس جمهوری ترکیه، در سفری غیر منتظره برای دیدار با نخست وزیر عراق وارد بغداد شد....