اردوغان: سخت است ولی به مرزهای دیگر کشورها احترام می‌گذاریم

سرویس خبری، اردوغان: سخت است ولی به مرزهای دیگر کشورها احترام می‌گذاریم

سرویس خبری