اویل پرایس: فروپاشی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، بحرانی که عرصه انرژی را تهدید می‌کند

موضوع کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه انرژی یکی از داغ‌ترین مباحث حال حاضر نشست‌های این حوزه است.

سرویس خبری