ملک سلمان با ولیعهد ابوظبی دیدار کرد

پادشاه عربستان امروز شنبه در یکی از قصرهای حکومتی میزبان ولیعهد ابوظبی امارات بود.

سرویس خبری