کریمی: در مسیر پیشرفت قدم برمی‌داریم

مهاجم تیم فوتبال استقلال گفت: نیاز به زمان داریم تا روز به روز بهتر از قبل باشیم و در مسیر پیشرفت قدم برمی‌داریم.