تجمع مسلمانان شهر رم در اعتراض به تعطیلی مساجد

همشهری آنلاین: صدها نفر از مسلمانان مقیم پایتخت ایتالیا با تجمع در مقابل آمفی تئاتر باستانی کولوسیوم نماد شهر رم، به تعطیلی مساجد بدون مجوز دولت اعتراض کردند.