مالزی با همکاری ایران، غذای حلال تولید می‌کند

وزیر صنعت و تجارت خارجی مالزی گفت: این کشور آمادگی دارد با همکاری ایران در زمینه تولید غذای حلال سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشد.