ترکیه به دنبال عملیاتی شبیه «سپر فرات» در موصل

کارشناس سابق ایران در ترکیه معتقد است ترکیه به دنبال آغاز عملیاتی شبیه عملیات سپر دفاعی فرات در موصل است که این موضوع اختلاف عمیقی بین ترکیه و دولت مرکزی عراق ایجاد کرده است.