حکم 20 سال حبس محمد مرسی نهایی شد

دستگاه قضایی مصر حکم 20 سال حبس رئیس جمهور برکنار شده این کشور را تایید کرد.