کمک ۱۵میلیارد تومانی دولت به فدراسیون بدهکار تاج

در سال جام جهانی به دلیل اینکه هزینه‌های فدراسیون فوتبال 5 برابر می‌شود معمولا از دولت درخواست کمک می‌شود زیرا هزینه‌های پروازهای چارتر و مسافرت‌های خارجی برای تیم ملی وجود دارد