فراز و فرود محصولات ایران خودرو در 2 هفته اخیر

از 24 خودروی تولید ایران خودرو که مورد بررسی قرار گرفت، تعداد بیشتری از این محصولات در بازار اول آبان نسبت به 14 مهرماه، ارزان تر فروخته شدند.