احمد توکلی امشب به «متن و حاشیه» می‌رود

روند بررسی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور احمد توکلی در برنامه تلویزیونی «متن حاشیه» بررسی می شود.