گارسیا: رم با غرامت دادن به من می‌توانست باشگاهی با کلاس‌تر باشد!

سرمربی جدید تیم فوتبال مارسی از رویکرد کارفرمایان پیشین خود در باشگاه رم انتقاد کرد.

سرویس خبری