ایجاد فضای بی‌اعتمادی، تلاش آمریکا در روند صلح افغانستان؛ سفر عبدالله به ریاض تبلیغاتی بود

کارشناس مسائل سیاسی افغانستان با اشاره به سفر عبدالله به ریاض و اخبار مذاکرات پنهانی دولت کابل و طالبان تاکید کرد که سفر عبدالله تبلیغاتی است و آمریکا نیز همواره برای ایجاد فضای بی‌اعتمادی در روند صلح افغانستان تلاش کرده است.