اشتون کارتر: نبرد موصل سرنوشت‌ساز است

وزیر دفاع آمریکا در سخنانی گفت: نبرد موصل سرنوشت‌ساز است و باید به فکر مرحله پس از آزادسازی موصل باشیم.