آیا جمهوری‌خواهان پیروزی کلینتون را می پذیرند؟

بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیمی از جمهوری خواهان نتیجه آن را نخواهند پذیرفت.