ورود ۲۰ تانک ترکیه‌ای به حومه شمالی حلب

20 تانک ترکیه‌ای وارد حومه شمالی حلب شدند تا به نیروهای مورد حمایت ترکیه برای ادامه پیشروی‌شان در شمال سوریه کمک کنند.