حضور سازمان سینمایی حوزه هنری در جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن

پنج فیلم کوتاه از تولیدات سازمان سینمایی حوزه هنری در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ایرانی لندن حضور دارند.