مذاکرات "ستا" و قول اتحادیه اروپا برای لغو محدودیت تجارت آزاد با کانادا

رئیس پارلمان اروپا نسبت به از سرگیری تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و کانادا ابراز خوشبینی کرد.

سرویس خبری