تصرف پایگاه نظامی سعودی توسط رزمندگان یمنی

«علی الهمذانی» یک فرمانده میدانی یمن اظهار داشت: در واکنش به حملات کور هواپیماهای سعودی به مناطقی در جنوب نجران و دیگر حملات مزدوران سعودی، نیروهای ویژه یمنی به یک پایگاه نظامی یمن در شرق نجران و نزدیک فرودگاه این منطقه حمله کرده و پس از درگیری سه ساعته آنجا را به تصرف خود درآورده و همه تسلیحاتش را به غنیمت گرفته و به داخل خاک یمن بردند.

سرویس خبری