تازه ترین مصوبات هیات واگذاری اعلام شد

قیمت پایه و شرایط واگذاری جایگاه های سوخت در 2 استان و سهام دولت در 5 شرکت در جلسه امروز هیات واگذاری به تصویب رسید.