سقوط پهپاد آمریکایی در نزدیکی اربیل

سرویس خبری، سقوط پهپاد آمریکایی در نزدیکی اربیل

سرویس خبری