بهروان: نیروهای امنیتی در ورزشگاه کم بودند/ این رفتارها زیبنده فوتبال کشورمان نیست

رییس کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفت: شاهد رفتارهای خوبی از سوی هواداران در بازی بین دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان نبودیم،این امر باید در فوتبال کشور ما ریشه کن شود.