تساوی روستوف در حضور آزمون و عزت اللهی

تیم فوتبال روستوف در حضور آزمون و عزت اللهی مقابل یوفا به تساوی صفر بر صفر رسید.