انتقاد بسیج دانشگاه خواجه نصیر به رویکرد سیاسی‌کارانه دولت درباره دانشگاه‌ها

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه‌ نصیر گفت: دولت در 2 سال گذشته فقط به دنبال سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی در دانشگاه‌ها بوده است .

سرویس خبری