اگر سفر هیئت طالبان درباره صلح افغانستان است باید پاکستان توضیح دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان با اشاره به اخبار منتشر شده درباره سفر هیئت طالبان به اسلام‌آباد گفت که اگر سفر این هیئت درباره صلح با دولت کابل است بنابراین پاکستان توضیح دهد.

سرویس خبری