پاسخ زارعان به برخی اظهارات درباره آب سنگین اراک

زارعان اظهار امیدواری کرد بتوانیم با توجه به پسابرجام و اقدامات در دست انجام انرژی اتمی رشد خوبی داشته باشیم و اظهار داشت: با توجه به فرایند چرخه سوخت باید مواد اولیه به صورت بومی دنبال شود و از سال 88 موضوع صنعت اتمی به صورت یک چالش مطرح شده تا بتوانیم با قدرت بیشتری این صنعت را دنبال کنیم.

سرویس خبری
  • مرجع: فردانیوز منتشر شده در : 5 ماه قبل
  • برچسب ها: ,