سجادی: امیدوارم هر اتفاقی می‌افتد به نفع ورزش کشور باشد

سرپرست وزارت ورزش و جوانان گفت: کارهای بنیادی خوبی در این سه سال صورت گرفته و باید به نحو مطلوبی دستاوردهای گودرزی و مجموعه مدیران وزارت ورزش و جوانان به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسد.

سرویس خبری