ضوابط اجرایی فعالیت و بازرسی کارگزاران و معامله‌گران ابلاغ شد

معاون عملیات و نظارت بازار شرکت فرابورس ضوابط نحوه فعالیت و بازرسی کارگزاران را ابلاغ کرد و مزایای آنرا برشمرد.