ترور فرمانده ارشد ارتش مصر به دست افراد ناشناس

گروهی ناشناس امروز شنبه با تیراندازی به فرمانده لشکر نهم زرهی ارتش مصر در مقابل منزلش وی را ترور کردند.