ترور فرمانده ارشد ارتش مصر به دست افراد ناشناس

گروهی ناشناس امروز شنبه با تیراندازی به فرمانده لشکر نهم زرهی ارتش مصر در مقابل منزلش وی را ترور کردند.

سرویس خبری