هشدار ارتش سوریه به ترکیه: با هر نیروی خارجی مانند متجاوزگران رفتار خواهیم کرد

سرویس خبری، هشدار ارتش سوریه به ترکیه: با هر نیروی خارجی مانند متجاوزگران رفتار خواهیم کرد

سرویس خبری