تغییر زمان دیدارهای هفته دوازدهم تا سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال

کمیته مسابقات سازمان لیگ از تغییر زمان دیدارهای هفته 12 تا 13 لیگ دسته اول فوتبال خبر داد.

سرویس خبری